Otomatik Kepenklerin Günümüze Yönelik İşlevsel Tanımı

Otomatik Kepenk Sistemlerinin Günümüze Yönelik İşlevsel Tanımı

Dünya’da ve ülkemizde kepenk panjur ürünleri sanayinin gelişimi ile birlikte güncel ihtiyaçlara büyük oranda uyum sağlamıştır. Son yıllarda önemi kavranan ve yatırımların yapıldığı önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle inşaat sektöründe meydana gelen hızlı gelişmeler, mimari sistemlerde oluşan gereksinimler; estetik görünüm, yapıların korunması gibi güvenlik ihtiyacı kepenk ve panjur ürünlerinin hızlı ve seri bir şekilde gelişmesine ve değişmesine sebep olmuştur. Günümüzde kepenk veya panjur, metal veya alüminyum malzemelerin çeşitli makineler yardımıyla; kesim, büküm ve şekillendirme gibi aşamaları sonrasında üretilmektedir.

Kapı ve pencereler, yapıların daha işlevsel hale gelmesiyle yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu yapı elemanlarının işlevleri; iç hacimlerin yeterli ölçüde aydınlatılması, etkili bir havalandırma sağlaması, iç hacimlerin dış çevreyle bağlantısının kurulması, hacimlerin yerleşme düzenine katkıda bulunması, ısı, ses, yağmur, rüzgâr, ışık ve güneşe karşı korunum sağlaması, kolay ve rahat temizlik yapılmaya olanak sağlaması, ekonomik olması, daha az bakım ve onarım gerektirmesi olarak belirtilmektedir (KURTOGLU 1999). Her alanda olduğu gibi yapı ve inşaat sektörü de meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında sektör sürekli ilerleme kaydetmektedir. Yapı malzemeleri ve bina yapım tekniklerindeki gelişmeler, kepenk sektörü üzerinde de etkili olmakta ve kepenk kavramının önemsenmesine ve gelişmesine neden olmaktadır. Türkiye’de, gerçek anlamda kepenk üretimi ve uygulaması yapan sayıları çok fazla olmayan belli başlı firmalar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, çok sayıda küçük firma da üretim ve uygulama alanında yer almaktadır. Ancak; üretilmesi ve uygulanması büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektiren kepenk sistemleri, bu konuda gerçek anlamda uzmanlaşmış firmalarca üretilerek uygulanması durumunda istenilen doğru sonuç alınabilmektedir.

(Demirci. H. 2017) Hüseyin DEMİRCİ, “İstanbul’da Çelik Kepenk Üreten Işletmelerin Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017. Yüksek Lisans Tezi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir