Otomatik Panjurlar İle Enerji Verimliliği

Alüminyum Kepenk

Panjur lamellerinin içinde bulunan poliüretan dolgu sayesinde pencerelerdeki ısı, ışık ve ses geçirgenliği %70 oranında azalmaktadır. Poliüretan dolgunun yoğunluğu izolasyon malzemesi görevini görmekte ve işlevselliğini mükemmele yakın düzeyde sağlamaktadır.  

Panjur Nedir

Sektörel anlamda panjur; yapıların kapı, pencere ve bölme ihtiyacı olan yerlerine kadar birçok yerde farklı şekilde kendini gösteren, kapama, mahremiyet ve yalıtım sağlamak amaçlı kullanılan belirli biçimlerde oluşturulan alüminyum ve plastik kanatların birleştirilmesiyle meydana gelen hareketli sistem olarak ifade edilmektedir. Panjur üniteleri sıra sıra dizilmiş, kendinden kanallı olarak üretilen ve bu kanallara oturtularak birleştirilen profillerden […]

Panjur ve Kepenk Üretiminin Tarihsel Gelişimi

poliüretan dolgulu panjur

İnsan var olduğu günden buyana yaşadığı mekânı oluşturma ve geliştirme girişimlerinde bulunmuş, dolayısıyla her dönemde kendisine barınacağı ve korunacağı bir yapı oluşturma ihtiyacı hissetmiştir. İnsanın ilk yaşadığı, çevre şartlarından korunduğu ve barındığı yerler mağaralar olarak kabul edilir. Doğal mağaranın kurgusu insanın karşılaştığı, algıladığı ve içinde yaşadığı ilk mekân olarak göze çarpmaktadır. İnsanlar barınaklarını ilk zamanlarda […]

Kepenk Nedir

Kepenk Kavramı Kepenk tanımı genel olarak, sarmal kapı, daraba, gibi birçok isimle anılan dikey çalışan bir otomatik kapı modelidir. Roller shutter olarak İngilizce literatürde adlandırılmaktadır. Kelimenin kökü kesin olarak belli değildir. Kelime Balkan dillerine de geçmiştir. Kapı, pencere, dükkân girişi vb. açıklıkları kapamak için takılan, tahta veya demirden, eğreti veya yerleşik, açılır kapanır kanat anlamında […]

Otomatik Kepenklerin Günümüze Yönelik İşlevsel Tanımı

Otomatik Kepenk Sistemlerinin Günümüze Yönelik İşlevsel Tanımı Dünya’da ve ülkemizde kepenk panjur ürünleri sanayinin gelişimi ile birlikte güncel ihtiyaçlara büyük oranda uyum sağlamıştır. Son yıllarda önemi kavranan ve yatırımların yapıldığı önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle inşaat sektöründe meydana gelen hızlı gelişmeler, mimari sistemlerde oluşan gereksinimler; estetik görünüm, yapıların korunması gibi güvenlik ihtiyacı kepenk ve […]